Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Önümler

BIZ BARADA

Kompaniýanyň tertibi

    company

Baý Specialörite materiallar Pekinde 2015-nji ýylda döredildi. Biz “ISO 9001” şahadatnamasy bilen tüýdükli nyşanlary we ýörite garyndylary öndüriji.Zawodymyz Tangshan senagat parkynda ýerleşýär.Zawodymyza baryp görmek mümkin.Zawodymyzda gözleglerden köpçülikleýin önümçilige çenli talaplary kanagatlandyrmak üçin 0,5 kg ~ 300kg VIM maşynlary, 2kg ~ 30kg wakuum asma eriş peçleri, 50 ~ 200g sarp edilmeýän elektrod vakuum arkasy ereýän peç we CNC maşynlary bar. .

Habarlar

What kinds of ceramic targets are there

Keramiki nyşanlaryň haýsy görnüşleri bar

Elektron senagatynyň ösmegi bilen, ýokary tehnologiýaly maglumatlardan üçe ...

What kinds of ceramic targets are there
Elektron senagatynyň ösmegi bilen, ýokary tehnologiýaly maglumatlardan üçe ...
What are the effects of target material on the production quality of large area coating
Döwrebap binalarda aýna yşyklandyryşyň uly ýerleri ulanylyp başlandy.Bu tarap bize has aýdyň ro berýär ...