Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

2016-njy ýylda döredilen Baý Specialörite materiallar (RSM) ýokary hilli tüýdük nyşanlaryny we ýörite garyndylary üpjün ediji.Ştab-kwartirasy Pekinde ýerleşýär we Hebeý welaýatynyň Tangshan senagat parkynda öndürilýär, galyndy örtükden, bezeg örtüginden, uly meýdanyň örtüginden, inçe film gün öýjüklerinden, maglumatlary saklaýan, grafiki displeýden, uly göwrümli integral zynjyrdan köp sanly programma üpjünçiligini maksat edinýäris. we ş.m.

Ni, Cr, Co. , içerde we daşary ýurtlarda giňden ulanylýar.Sputnik, K4002, K418, GH625, Incone1600, Hastelloý we Monel ýokary temperatura, poslama garşylyk we könelişme ýaly ýerlerde giňden ulanylýar.RSM-de PHD derejesi bolan tejribeli gözlegçiler topary we maksatly önümçilik we inçe film goýmak ortaça 20+ ýyllyk tejribesi bolan hünärmen inersenerler topary bar.0,5kg ~ 300kg VIM maşynlary, 2kg ~ 30kg Wakuum asma eriş peçleri, 50 ~ 200g sarp edilmeýän elektrod vakuum arkasy ereýän peç, poroşok metallurgiýa enjamlary toplumy, CNC enjamy we beýleki maşyn enjamlaryny öz içine alýan önümçilik enjamlary bize standart we hem üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Customörite gözleg materiallary we müşderiniň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin çözgütler.

about2
about3
about
about

Hytaý vakuum jemgyýetine agza bolan RSM, 2018-nji ýylda "Innowasiýa kompaniýasy" we "ISO 9001-2015 Hil dolandyryş ulgamy" şahadatnamasyna eýe boldy.Şeýle hem, ýokary basyşly ylmy gözleg merkezi tarapyndan "Ajaýyp üpjün ediji" baýragyna mynasyp bolduk.Güýçli tehniki kuwwat, ösen önümçilik enjamlary, berk hil dolandyryşy we hünär hyzmatlary bilen müşderilerimizi ýokary bäsdeşlik nyrhlarynda ýokary hilli we ygtybarly pyçakly maksatlar bilen üpjün etmäge çalyşýarys.Häzirki wagtda köp uniwersitetler we gözleg institutlary bilen işlemek arkaly BUAA, USTB, YSU, IMR we ş.m.-leriň ylmy gözleg bazasy.

certificate

Has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutup bilersiňiz E-mail: sales@rsmaterial.comýa-da telefonda jaň edip bilersiňiz: + 86-18501292991 ýa-da + 86-10-62256731.Şeýle hem, www-daky web sahypalarymyza girip bilersiňiz.önümlerimiz, hyzmatlarymyz, bahalarymyz we täzeliklerimiz hakda maglumat almak üçin.