Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

“Cuni Sputtering” nyşany Highokary arassalyk inçe film Pvd örtügi ýasalan

Mis Nikel

Gysga düşündiriş:

Kategoriýa

Garyndy garyndy nyşany

Himiki formula

CuNi

Kompozisiýa

Mis Nikel

Arassalyk

99,9% , 99.95% , 99.99%

Şekil

Plitalar umn Sütün nyşanlary , ark katodlary , omörite ýasalan

Önümçilik prosesi

Wakuum eremesi

Elýeterli ululyk

L≤2000mm , W≤200mm

Önümiň jikme-jigi

Mis we nikel elementleriň döwürleýin ulgamynda biri-birine ýanaşyk, 29 we 28 atom sanlary we atom agramlary 63.54 we 68.71.Bu iki element ýakyndan baglanyşyklydyr we suwuk we gaty ýagdaýda düýbünden ýalňyşdyr.

Nikel, Cu-Ni erginleriniň reňkine ep-esli täsir edýär.Nikel goşulanda misiň reňki has ýitileşýär.Garyndylar takmynan 15% nikelden kümüş ak bolýar.Nikeliň düzümi bilen reňkiň ýagtylygy we arassalygy ýokarlanýar;takmynan 40% nikelden, ýalpyldawuk ýüzüni kümüşden tapawutlandyrmak kyn.Cu-Ni garyndysy gowy elektrik we mehaniki aýratynlyklara eýedir we displeýde we elektrik garşylyk pudaklarynda giňden ulanylýar.

Baý ýörite materiallar tüýdük nyşany öndürmekde ýöriteleşendir we müşderileriň aýratynlyklaryna laýyklykda mis nikel tüýdük materiallaryny öndürip biler.Adaty gatnaşygymyz: Ni-20Cu wt% , Ni-30Cu wt% , Ni-56Cu wt% , Ni-70Cu wt% , Ni-80Cu wt%.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Degişli önümler

  • Haryt bellikleri: