Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

“Cusn Sputtering” nyşany ýokary arassalygy inçe film “Pvd” örtügi ýörite ýasaldy

Mis galaýy

Gysga düşündiriş:

Kategoriýa

Garyndy garyndy nyşany

Himiki formula

CuSn

Kompozisiýa

Mis galaýy

Arassalyk

99,9% , 99.95% , 99.99%

Şekil

Plitalar umn Sütün nyşanlary , ark katodlary , omörite ýasalan

Önümçilik prosesi

Wakuum eremesi

Elýeterli ululyk

L≤2000mm , W≤200mm


Önümiň jikme-jigi

Mis galaýy garyndysynyň dökülmegi nyşany wakuum eremesi arkaly ýasalýar.Mis galaýy garyndysy hem bürünç bolup biler.Bürünç misiň, galaýy we dürli mukdarda beýleki elementleriň garyndysydyr.Diňe misden ýa-da galaýydan has kyn we çydamly.Misiň eriş nokady 1084,6 ℃, galaýy bolsa 232 of ereýär, şonuň üçin mis we galaýy garyndylary ereýän nokady peseldip biler.Bürünçde şeýle hem ajaýyp guýma, poslama garşylyk we köýnek garşylygy bar.Burnakylan bürünç, çeper eserlerde we öý mebellerinde meşhur bolýan özboluşly we özüne çekiji reňkdir.

Baý ýörite materiallar tüýdük nyşany öndürmekde ýöriteleşendir we müşderileriň aýratynlyklaryna laýyklykda mis galaýy döküji materiallary öndürip biler.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Degişli önümler

  • Haryt bellikleri: