Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

“Cumo Sputtering” nyşany Highokary arassalyk inçe film Pvd örtügi ýasalan

Mis Molibden

Gysga düşündiriş:

Kategoriýa

Garyndy garyndy nyşany

Himiki formula

CuMo

Kompozisiýa

Mis Molibden

Arassalyk

99,9% , 99.95% , 99.99%

Şekil

Plitalar umn Sütün nyşanlary , ark katodlary , omörite ýasalan

Önümçilik prosesi

PM

Elýeterli ululyk

L≤200mm , W≤200mm


Önümiň jikme-jigi

Mis Molibdeniň dökülmegi, infiltrasiýa sintezi arkaly ýasalýar: Molibden tozanlary süzüldi we soňraky mikrotolkun kömegi bilen suwly çözgüt strategiýasy bilen birleşdirilip, ýarym taýýar önümlere öwrüldi.Mis Molibden ergininiň ajaýyp fiziki we mehaniki aýratynlyklary bar: kanagatlanarly elektrik we ýylylyk geçirijiligi, ýylylyk giňelişiniň pes we sazlanylýan koeffisiýenti, könelişme garşylygy we ýokary temperatura güýji.

Kompozisiýalar (%)

Cu

Mo

Haramlyk (%)

MoCu10

10 ± 2

Balans

≤0.1

MoCu15

15 ± 3

Balans

≤0.1

MoCu20

20 ± 3

Balans

≤0.1

MoCu25

25 ± 3

Balans

≤0.1

MoCu40

40 ± 5

Balans

≤0.1

Baý ýörite materiallar tüýdük nyşany öndürmekde ýöriteleşendir we müşderileriň aýratynlyklaryna laýyklykda mis molibden sputtering materiallaryny öndürip biler.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Degişli önümler

  • Haryt bellikleri: