Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

“Cuzn Sputtering” nyşany Highokary arassalyk inçe film Pvd örtügi ýasalan

Mis sink

Gysga düşündiriş:

Kategoriýa

Garyndy garyndy nyşany

Himiki formula

CuZn

Kompozisiýa

Mis sink

Arassalyk

99,9% , 99.95% , 99.99%

Şekil

Plitalar umn Sütün nyşanlary , ark katodlary , omörite ýasalan

Önümçilik prosesi

PM

Elýeterli ululyk

L≤2000mm , W≤200mm


Önümiň jikme-jigi

Mis sink ergininiň dökülmegi poroşok metallurgiýasy arkaly ýasalýar.Sinkiň goşulmagy, esasy mis materialyň berkligini we süýümliligini ýokarlandyrýar.Sinkiň konsentrasiýasy näçe ýokary bolsa, garyndy şonça-da güýçli we ýumşak bolýar.Güýçli bürünçde 39% -den gowrak sink bar.Mis sink erginine adatça bürünç diýilýär.Bürünç reňkli, gyzyl metaldyr.Arassa metaldan tapawutlylykda, esasan misden we sinkden ybarat metal garyndysy.Gurşun, galaýy, demir, alýumin, kremniý we marganes ýaly beýleki metallar hem özboluşly aýratynlyklaryň birleşmesini öndürmek üçin goşulýar.Garyndynyň üstüne goşulan goşmaça metallara baglylykda üýtgeýän eriş nokady ýa-da poslama garşylygy ýaly dürli aýratynlyklary görkezip biler.

ITEM

Esasy element (wt%)

Haramlyk elementi (ppm)

Element

Cu

Zn

Fe

Al

Si

C

N

O

S

Görnüş

Balans

0~ 40

200

100

100

100

100

100

50

Baý ýörite materiallar tüýdük nyşany öndürmekde ýöriteleşendir we müşderileriň aýratynlyklaryna laýyklykda mis sink tüýdük materiallaryny öndürip biler.Mis sink nyşanlaryny arassalygy 99.95% -e çenli, ýokary dykyzlygy, özüne çekiji görnüşi we sinkiň mazmuny 40% -e çenli üpjün edip bileris, bu ajaýyp mehaniki aýratynlyklary, birmeňzeş gurluşy, bölünmedik, gözenekleri ýa-da ýarylmagy bolmadyk ýalpyldawuk örtükleri öndürip biler. .Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Degişli önümler

  • Haryt bellikleri: